Què és l'EACAT
És l'eina que connecta de forma fàcil les administracions públiques
 

Des de 2003, les administracions públiques catalanes disposem d'una extranet per comunicar-nos, agilitzar processos administratius i utilitzar els serveis que proveeix.

És l'EACAT, l'extranet de les administracions catalanes, que gestiona el Consorci AOC, amb:

El desenvolupament d'aquesta extranet es considera estratègic per facilitar el desenvolupament d'allò que comunament s'anomena "Administració electrònica" a Catalunya. Per això, el Consorci AOC està impulsant un procés de millora progressiva d'EACAT en un doble sentit:

i tot això, incorporant tecnologies basades en estàndards oberts.

   
 
ESTEM TREBALLANT EN L'EACAT
 
Perquè sigui més àgil.
La nova eina aporta mecanismes de comunicació i de servei més dinàmics i ràpids. L'usuari podrà treballar amb molta agilitat.
Perquè tingui més serveis.
Als serveis de tramitació entre Generalitat i administracions locals s'hi afegiran els d'accés a les solucions d'Administració electrònica que desenvolupa el Consorci AOC, directament o mitjançant l'Agència Catalana de Certificació-CATCert.
Per potenciar-lo en una doble orientació: un portal públic i d'usuari.
Amb una part pública que comprèn la gestió avançada de continguts i una altra restringida de tramitació i accés a serveis amb focalització de la informació general o especifica de cada cas.
Per millorar-ne la utilització: tindreu el vostre propi espai.
Cada usuari podrà gestionar el seu entorn personalitzat per facilitar-li l'accés a les seves gestions i tràmits, i per accedir als serveis d'Administració electrònica.
Garantint, com sempre, la seguretat.
L'autorització per a l'accés a EACAT es realitza a nivell d'organisme i a nivell d'usuari, facilitant a les entitats adherides eines per, quan és el cas, exercir el control derivat de la legislació de protecció de dades de caràcter personal en relació al treball que desenvolupen els seus empleats. D'altra part, els serveis de tramitació fan un ús intensiu de la signatura electrònica i del serveis prestats per CATCert, possibilitant l'intercanvi de dades i documents electrònics tot garantint la seva autenticitat i integritat.
En definitiva, perquè volem facilitar la vostra feina.
Hem començat a millorar la plataforma informàtica de l'EACAT i els serveis que ofereix, i en els propers mesos això encara serà més visible. Ara la millora ja es pot observar en aspectes com el disseny i la usabilitat, la incorporació de formularis en format PDF que podeu omplir sense necessitat d'estar connectats a Internet, la disponibilitat de nous serveis, etc.
 
Volem que sense que us calgui una infraestructura tecnològica especial (només amb un ordinador connectat a Internet, i si és el cas, els dispositius per signar electrònicament) pugueu utilitzar tot un conjunt de serveis necessaris per garantir als ciutadans i empreses els drets d'accés electrònic als serveis públics que els reconeix la legislació vigent.

D'aquesta manera, el Consorci AOC assumeix la complexitat d'aquests serveis, i mitjançant EACAT, us els volem posar a l'abast i de la forma que us pugui i resultar mes fàcil i útil. Així, EACAT és ara una eina ampliada, renovada i en un procés de millora continua, amb un objectiu clar, facilitar la nostra feina diària.
Us convidem a conèixer el nou EACAT i a formar-ne part.
 
© Extranet de les Administracions Catalanes. Tots els drets reservats. Avís legal | Requisits
Logo Consorci AOC
Logo Generalitat Logo Localret